Beslisnota Kamerbrief reactie op verzoek technische briefing Energiewet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief reactie op verzoek technische briefing Energiewet