Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn definitieve energielabel?

Bent u het niet eens met uw definitieve energielabel? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat de erkend deskundige uw bewijsstukken niet juist heeft beoordeeld of gecontroleerd? Neem dan contact op met de erkend deskundige.

Als u er niet uitkomt met de deskundige

Levert het gesprek met de deskundige niets op? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. Hier zijn kosten aan verbonden. In de brochure Hoe werkt de Geschillencommissie Energielabel? vindt u meer informatie hierover.

Geen bezwaar mogelijk tegen definitieve energielabel

U kunt geen bezwaar indienen tegen het definitieve energielabel. Dit kan alleen tegen een juridisch besluit van de overheid. Het energielabel is dat niet.

De gegevens voor het definitieve energielabel levert u zelf aan de deskundige voor controle. Deze deskundige werkt in opdracht van u. U laat dus geen definitief energielabel opstellen door de overheid.

Helpdesk Energielabel

Heeft u vragen of klachten over het definitieve energielabel of de procedure? Neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel.

Zie ook