Waarom een verplicht energielabel?

Met het energielabel wil de overheid eigenaren informeren over de energiezuinigheid van een gebouw. Ook wil de overheid hiermee stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Op het energielabel staat welke maatregelen in het gebouw mogelijk zijn. Bijvoorbeeld isolatie van het dak of het plaatsen van zonnepanelen.

Regels voor verplicht energielabel

De Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) heeft het energielabel verplicht gesteld. Deze richtlijn is omgezet in Nederlandse regelgeving via:

Het Besluit energieprestatie gebouwen verplicht het beschikbaar stellen van een geldig energielabel. Deze verplichting geldt bij de verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw.

Daarnaast moeten verkopers en verhuurders van een gebouw verplicht de energielabelklasse (de letters A++++ tot en met G) van een geldig energielabel vermelden in advertenties. Deze verplichting geldt wanneer zij het gebouw via advertenties in commerciële media te koop of te huur aanbieden. Zoals bijvoorbeeld op social media of via de website van een makelaar.

Als er nog geen energielabel is afgegeven, wordt op deze verplichting tot 1 juli 2021 niet gehandhaafd.

Energielabel soms niet verplicht

Niet alle gebouwen hebben een energielabel nodig. Voor monumenten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet.