Waarom een verplicht energielabel?

Met het energielabel wil de overheid eigenaren informeren over de energiezuinigheid van een gebouw en  stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Op het energielabel staat welke maatregelen in het gebouwmogelijk zijn. Bijvoorbeeld isolatie van het dak of plaatsen van isolerend glas.

Regels voor verplicht energielabel

De Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) heeft het energielabel verplicht gesteld. Deze richtlijn is omgezet in Nederlandse regelgeving via:

De Rijksoverheid heeft hierover vervolgens afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Deze afspraken staan in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Energielabel soms niet verplicht

Niet alle gebouwen hebben een energielabel nodig. Voor monumenten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet.