Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?

Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering verplicht. Een energielabel is niet verplicht voor onder andere kerken, moskeeën en beschermde monumenten.

Gebouwen met verplicht energielabel

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van:

  • Woningbouw, zoals woningen en appartementen.
  • Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg en overheidsgebouwen.

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is

Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:

  • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt.
  • Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
  • Gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën.
  • Vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2. Bijvoorbeeld een tiny house, woonboot of woonwagen.
  • (Agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking, bijvoorbeeld fabriekshallen.
  • Gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn, zoals bouwketen, noodwinkels en noodlokalen bij scholen.
  • Woningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik.
  • Gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages.