Erfbelasting

Krijgt u een erfenis of laat u een erfenis na? Dan heeft u te maken met de erfbelasting.