Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over beleidsdoorlichting Erfgoed

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over beleidsdoorlichting Erfgoed (PDF | 1 pagina | 116 kB)