Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op de aanbevelingen uit het advies 'Streven naar rechtvaardigheid' van de commissie-Kohnstamm over het restitutiebeleid voor roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog.

Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog ( PDF | 6 pagina's | 330 kB )