Aanbiedingsbrief antwoorden vragen over evaluatieSubsidieregeling instandhouding monumentenesultaten 1e jaar subsidieregeling voor woonhuis-rijksmonumenten

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg (so) van 24 september 2021. Het overleg ging over de evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten en de resultaten van het 1e jaar van de subsidieregeling voor woonhuis -rijksmonumenten. Zij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingsbrief antwoorden vragen over evaluatieSubsidieregeling instandhouding monumentenesultaten 1e jaar subsidieregeling voor woonhuis-rijksmonumenten (PDF | 1 pagina | 204 kB)