Kamerbrief over vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de beschikbaarheid van middelen voor de subsidieregelingen voor Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied Groningen. Het gaat om de regelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) en Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG).

Kamerbrief over vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen (PDF | 1 pagina | 211 kB)