Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

 Het ontwerpbesluit gaat over de verlenging van het besluit en het opnemen van subsidieplafonds voor de jaren 2023-2024.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (PDF | 3 pagina's | 230 kB)