Kader monumenten

Het rapport bevat een kader voor werkzaamheden aan kunstwerken met een monumentale status die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kader monumenten (PDF | 37 pagina's | 6,2 MB)