Onvervangbaar en Onmisbaar

De commissie Collectie Nederland van de Raad voor Cultuur geeft advies over de bescherming van de dynamische Collectie Nederland. De commissie adviseert over de invoering van een nationaal vergunningensysteem voor het behoud van cultuurgoederen. Ook adviseert zij om de Erfgoedwet op enkele punten te wijzigen.

Onvervangbaar en Onmisbaar (PDF | 104 pagina's | 940 kB)