Bijlage 1 Overzicht monumenten in beheer RWS

Bijlage bij de Kamerbrief  'Antwoorden resterende vragen over het onderhoud aan vuurtoren in Den Helder en de staat van onderhoud van andere (rijks)monumenten bij Rijkswaterstaat'. Het document bevat een overzicht van objecten (monumenten) die Rijkswataerstaat (RWS) in beheer heeft.

Bijlage 1 Overzicht monumenten in beheer RWS (PDF | 1 pagina | 39 kB)