Bijlage 6 Inventarisatielijst

Bijlage bij de Kamerbrief 'Antwoorden resterende vragen over het onderhoud aan vuurtoren in Den Helder en de staat van onderhoud van andere (rijks)monumenten bij Rijkswaterstaat'. De bijlage bevat een inventarislijst van Rijkswaterstaat (RWS) van 175 objecten met een cultuurhistorische waarde. Het gaat om objecten die vallen onder de Erfgoedwet of provinciale of gemeentelijke monumentenverordening en die in gebruik zijn bij Rijkswaterstaat.

Bijlage 6 Inventarisatielijst (PDF | 9 pagina's | 122 kB)