Conclusies en aanbevelingen vanuit Evaluatie pilot huisvestingsstelsel Rijksgesubsidieerde musea en Regionaal Historische Centra

Het rapport evalueert de pilot voor de financiering van het huisvestingsbeleid voor Rijksmusea. Deze liep van 2017 tot 2023.

Conclusies en aanbevelingen vanuit Evaluatie pilot huisvestingsstelsel Rijksgesubsidieerde musea en Regionaal Historische Centra