Waar kan ik terecht als er brand of vernieling is bij een monument?

Bel bij spoedgevallen altijd direct het alarmnummer 112. Als er geen spoed is maar u wel de politie wilt spreken, belt u 0900 88 44. U kunt ook contact opnemen met de gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De RCE houdt een overzicht bij van voorvallen bij een monument. Het kan dan gaan om:

  • brand;
  • diefstal;
  • vandalisme;
  • wateroverlast;
  • explosie
  • instorting;
  • illegale opgraving.

Als de dader bekend is, kan de RCE aangifte doen bij de politie. De RCE probeert dit te achterhalen via de gemeente of de melder van het voorval. Daarna bekijkt de RCE of het monument moet worden hersteld.