Waar kan ik terecht met vragen en meldingen over de zorg voor monumenten?

Bij vragen over monumenten kunt u terecht bij uw gemeente. Ook als u merkt dat de huurder of eigenaar een monument verwaarloost, kunt u dit bij de gemeente melden. Net als wanneer iets of iemand een monument beschadigt.

Klacht over behandeling door gemeente

Vindt u dat een gemeente niet goed reageert op uw vraag of melding? Of dat de gemeente haar werk niet goed doet? Dan kunt u:

  • een brief aan de gemeenteraad sturen met uw verzoek;
  • bij de gemeente een klacht indienen over hoe de gemeente handelt;
  • de provincie schrijven over hoe de gemeente haar werk doet. De provincie kan u alleen helpen als de gemeente haar taak ernstig verwaarloost.