Wat gebeurt er met archeologische vondsten?

Wie een archeologische vondst doet, moet dat altijd melden. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of bij Portabe Antiquities of the Netherlands (PAN). Dit geldt ook voor vondsten onder water.

Meldingsplicht archeologische vondsten

Er is een meldingsplicht voor archeologische vondsten en de locatie waar ze gevonden zijn. Dit is geregeld in de Erfgoedwet.

Archeologische vondsten melden via meldingsformulier of Archis

Iedereen die zelf een melding wil doen en geen toegang heeft tot Archis, kan het vondstmeldingsformulier voor archeologische vondsten gebruiken.

Gemeenten, provincies en archeologische bedrijven kunnen vondsten melden in Archis.

Opgraven mag niet

U mag in Nederland niet zomaar iets opgraven. Uitvoerders van archeologische werkzaamheden hebben hier een certificaat voor nodig.

Metaaldetectie mag alleen in bovenlaag bodem

Metaaldetectie mag in Nederland alleen in de bovenste 30 centimeter van de bodem. Dit staat in het Besluit Erfgoedwet Archeologie. Onderzoek dieper dan 30 centimeter is strafbaar. Ook is metaaldetectie verboden op gemeentelijke, provinciale of rijksmonumenten. Vondsten moeten gemeld worden. Verder is het verboden om vondsten te verzamelen in of uit het water. En om dat te doen door duiken of magneetvissen.

Archeologische vondsten bewaard in depots

Elke provincie heeft een depot voor vondsten van resten uit het verleden. Daar worden de vondsten van opgravingen bewaard en toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Provincies kunnen gemeenten toestemming geven voor een eigen depot.