Zorg voor immaterieel erfgoed

Gewoonten, gebruiken, sociale praktijken, feesten en ambachten zijn immaterieel erfgoed. Bijvoorbeeld het Zomercarnaval in Rotterdam of het heggenvlechten. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed vergroot de kennis over immaterieel erfgoed en helpt zo erfgoed levend te houden.

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland staan vormen van immaterieel erfgoed die mensen in ons land beoefenen. Bijvoorbeeld:

Mensen die een vorm van immaterieel erfgoed beoefenen, of erbij betrokken zijn, kunnen het aanmelden. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland beheert deze inventaris.

Het Kenniscentrum helpt ook de kennis te vergroten over immaterieel erfgoed. Zodat de gemeenschappen die dat willen, geholpen kunnen worden hun immaterieel erfgoed levend te houden.

Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed

In het Unesco-verdrag over immaterieel cultureel erfgoed hebben landen afgesproken om het te beschermen. Elk land moet bijvoorbeeld een lijst bijhouden van immaterieel erfgoed op het eigen grondgebied. Nederland heeft dit verdrag in 2012 ondertekend en zit in het comité ervan. Ook de Caribische delen van het Koninkrijk hebben dit gedaan en stellen hun eigen lijsten op. Voor het erfgoed dat erop staat, wordt door de gemeenschap een plan gemaakt om het  vitaal te houden.

Op de internationale lijst van het UNESCO-verdrag staat nu één immaterieel erfgoed van Nederland: het ambacht van molenaar.