De Nedersaksische taal

De Rijksoverheid en provincies willen de Nedersaksische taal houden en het gebruik aanmoedigen. Zoals het Gronings, Drents of Twents. Het Nedersaksisch is daarom erkend als regionale taal. Het wordt gesproken in Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen en Overijssel.

De Nedersaksische taal beschermen

Het Nedersaksisch is erkend als regionale taal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Europese landen mogen andere talen dan hun officiële landstaal erkennen. 

Volgens de wet mag het Nedersaksisch worden gebruikt in bijvoorbeeld de kinderopvang. Basisscholen en middelbare scholen mogen het vak Nedersaksisch geven.

Afspraken Rijksoverheid en regionale bestuurders van Noordoost Nederland

In het convenant Nedersaksisch staan afspraken tussen de Rijksoverheid en regionale bestuurders van Noordoost Nederland:

De overeenkomst bevestigt de waarde en de positie van de Nedersaksische taal in Nederland. De afspraken gaan over de samenwerking voor het bewaren van de Nedersaksische taal.

De regionale bestuurders van Noordoost Nederland voeren een eigen beleid voor het Nedersaksisch. Zij geven bijvoorbeeld subsidies aan organisaties die het gebruik van het Nedersaksisch aanmoedigen.