Documenten - Erkende talen

26 documenten over Erkende talen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij 6e rapportage Raad van Europa over regionale en minderheidstalen

Minister Ollongren biedt de 6e rapportage aan van de Raad van Europa over regionale en minderheidstalen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019

6e rapportage Raad van Europa over regionale en minderheidstalen

Rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen bij de talen die erkend worden onder het Europees Handvest voor Regionale talen ...

Rapport | 03-06-2019

Reactie op advies DINGtiid over implementatie Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen

Minister Ollongren (BZK) reageert op de adviezen van DINGtiid bij het rapport 'De implementatie van het Europees Handvest voor ...

Brief | 21-12-2018

De taalskipper Frysk

Uitleg over de taalskipper Frysk. De taalskipper geeft actieve structurele sturing bij het implementeren van tussen het Rijk en ...

Brochure | 21-12-2018

Kamerbrief stand van zaken erkende talen Fries en Nedersaksisch

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023 en het convenant ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2018

Adviezen na rapport over implementatie Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen

Advies van DINGtiid aan minister Ollongren (BZK) naar aanleiding van het rapport 'De implementatie van het Europees Handvest voor ...

Brief | 30-11-2018

Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023

Afspraken tussen de Rijksoverheid en de provincie Fryslân over de bevordering van de Friese taal en cultuur. Dit document is ...

Convenant | 30-11-2018

Nederlandse samenvatting van resultaten uit rapport over implementatie Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen

Nederlandse samenvatting van de onderzoeksresultaten uit het rapport 'De implementatie van het Europees Handvest voor Regionale ...

Rapport | 30-11-2018

De ymplemintaasje fan it Europeeks Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen yn Nederlân sûnt it ratifisearjen yn 1996

Onderzoek naar de implementatie van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen in Nederland sinds de ratificatie in ...

Rapport | 30-11-2018

Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal

Afspraken tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de colleges van gedeputeerde staten van de ...

Convenant | 10-10-2018