Waar kan ik een kind erkennen dat in het buitenland wordt geboren?

U kunt uw kind dat in het buitenland wordt geboren laten erkennen bij de lokale autoriteiten van dat land. Maar als u in Nederland woont, kunt u het kind ook in Nederland laten erkennen. Dat kan ook als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Kind erkennen in Nederland

In Nederland gaat u naar een gemeente. U kunt ook naar een notaris gaan, maar in dat geval zijn aan de erkenning kosten verbonden. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Voorwaarde is dat een notaris de volmacht heeft opgemaakt. Informeer bij de notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand naar de werkwijze.

Kind erkennen in het buitenland

Wilt u uw kind erkennen in het buitenland? Informeer dan bij de lokale autoriteiten of zij een akte van erkenning kunnen opmaken. Bijvoorbeeld bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van dat land. Let wel op dat niet iedere erkenning in het buitenland rechtsgevolgen in Nederland heeft.