Erfenis krijgen: wat moet ik regelen?

Als erfgenaam moet u kiezen wat u doet met de nalatenschap. Bijvoorbeeld de erfenis aanvaarden of verwerpen. En zaken afhandelen namens de overledene, samen met eventuele andere erfgenamen. 

Bekijk wat u moet doen als u een erfenis krijgt. En wat u moet regelen als u erfgenaam bent.