Beslisnota bij Kamerbrief over informele Raad Algemene Zaken EU Cohesiebeleid van 29 september 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over informele Raad Algemene Zaken EU Cohesiebeleid van 29 september 2023