Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op voorlopige beoordeling EC Pools verzoek betaling RRF

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op voorlopige beoordeling EC Pools verzoek betaling RRF