Kamerbrief over verdeling Europese Interreg middelen, Rijkscofinanciering bij Interreg A, projectstimuleringsregeling Interreg B en Rijkscofinanciering bij EFRO

Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de verdeling van Europese- en nationale middelen onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waaronder Interreg voor de periode 2021 - 2027. Er is een gezamenlijk besluit genomen over de verdeling tussen de grensoverschrijdende A-programma’s en de transnationale B-programma’s.

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. De officiële naam van Interreg is: Europese Territoriale Samenwerking. Er zijn 3 verschillende Interreg-programma's. Deze richten zich op:

  • samenwerking in de grensregio's (Interreg A);
  • samenwerking tussen regio's in verschillende landen (Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region);
  • samenwerking interregionaal en Europabreed (Interreg Europe).