Financiering Europese subsidies

Bij de meeste Europese subsidies financiert de Europese Unie (EU) een deel van de kosten (deelfinanciering). Voor de meeste Europese subsidies bekostigen EU-landen zelf minimaal 50% van de subsidie.

Subsidie rechtstreeks of via de overheid

De EU financiert projecten op 2 manieren:

  • De EU laat de financiering over aan de lidstaten
    Het geld is dan in beheer van de nationale of regionale overheid van het EU-land. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

  • De EU verleent subsidies rechtstreeks aan begunstigden
    Begunstigden zijn onder meer universiteiten, bedrijven en belangengroepen.

Regels voor Europese subsidie

De EU heeft de volgende regels opgesteld om subsidie te verlenen:

  • Subsidie is onder andere mogelijk via een oproep om voorstellen in te dienen. Dit heet ook wel Call for Proposal (CfP). Belangstellenden worden hiermee opgeroepen een plan in te dienen dat overeenkomt met het beleidsterrein en de gestelde voorwaarden.
  • Deelfinanciering is de norm binnen de EU. Dit vergroot de betrokkenheid van de begunstigden.
  • Subsidieverlening mag niet leiden tot winst voor de begunstigden.
  • Subsidiering met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Subsidies voor Nederland

In vergelijking met andere Europese lidstaten dragen Europese subsidies beperkt bij aan de welvaart van Nederland. Nederland ontvangt relatief het meest uit subsidies voor onderzoek en innovatie.