Nederland en de Europese interne markt

Een goed functionerende interne markt in Europa is goed voor Nederland. De interne markt zorgt voor het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de Europese Unie. De Rijksoverheid wil belemmeringen op de interne markt voor burgers en bedrijven wegnemen.

Visie kabinet op Europese interne markt

Een goed werkende interne markt binnen de Europese Unie (EU) stimuleert de concurrentie. En biedt consumenten meer keuze, betere kwaliteit en lagere prijzen voor producten en diensten.

Het kabinet wil dat de interne markt beter gaat werken. Want bedrijven en burgers ondervinden nog te veel belemmeringen:

  • Dienstverleners profiteren nog steeds niet in alle Europese landen van de voordelen van de Dienstenrichtlijn. Dankzij de Dienstenrichtlijn moeten zij gemakkelijk binnen Europa kunnen werken.
  • Digitale diensten komen nog te veel drempels tegen op de digitale snelweg. Voorbeelden van digitale diensten zijn het legaal downloaden van muziek. En ontvangen en betalen van elektronische rekeningen.

Daarnaast wil het kabinet dat de EU het vrije verkeer van kennis, onderzoekers en technologie stimuleert.

Regels producten Europese interne markt

Veel producten moeten voldoen aan Europese regels. Deze regels voorkomen dat onveilige of schadelijke producten op de markt komen. Zo moeten veel producten een ce-markering hebben. Dit betekent dat het product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Fabrikanten die voldoen aan de Europese eisen, kunnen hun producten in alle EU-landen op de markt brengen.

Inspecties houden toezicht op producten Europese interne markt

In Nederland zien 6 inspecties toe op naleving van de Europese eisen aan producten:

Inspecties houden vooral toezicht op producten die risico’s met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld voor veiligheid, gezondheid of milieu. Ook producten waarbij vaak afwijkingen worden gevonden, krijgen extra aandacht. Daarnaast komen inspecties in actie na klachten van consumenten of bedrijven over een product. Of na de melding van een inspectie uit een andere lidstaat van de Europese Unie.

Maatregelen inspecties

Als een product niet aan de regels voldoet, kan de inspectie maatregelen nemen. De fabrikant, importeur of distributeur moet dan bijvoorbeeld het product aanpassen. Of van de markt halen. Ernstige overtredingen kunnen tot strafvervolging leiden. Zo bestrijden de inspecties ook oneerlijke concurrentie door bedrijven die de regels overtreden aan te pakken.

Inspecties kunnen ook samenwerken met de douane, zodat de douane producten tegenhoudt die niet aan de regels voldoen.

Evaluatie toezicht producten

Om de 4 jaar evalueren de EU-landen hun toezicht op producten. Het laatste Nederlandse evaluatierapport is van oktober 2014.