Nederland en de Europese interne markt

Binnen de Europese interne markt zijn wetten en regels zo veel mogelijk gelijk. Hierdoor bewegen goederen, personen, diensten en kapitaal vrij van het ene naar het andere EU-land. De Rijksoverheid wil belemmeringen op de interne markt voor burgers en bedrijven wegnemen.

Visie kabinet op Europese interne markt

De interne markt is belangrijk voor Nederlandse bedrijven, burgers en werknemers. Maar zij ondervinden nog te veel belemmeringen als ze over de grens bewegen. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmobiliteit, vergroening en digitalisering. 

Dat kan onder meer komen omdat landen Europese regels verschillend toepassen. Als Nederlandse bedrijven, burgers en werknemers daar last van hebben, wil het kabinet daar verandering in brengen. In overleg met andere landen. Meer regels is daarbij niet altijd de oplossing. 

Regels producten Europese interne markt

Veel producten moeten voldoen aan Europese regels. Deze regels voorkomen dat onveilige of schadelijke producten op de markt komen. Zo moeten veel producten een ce-markering hebben. Dit betekent dat het product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Fabrikanten die voldoen aan de Europese eisen, kunnen hun producten in alle EU-landen op de markt brengen.

Inspecties houden toezicht op producten Europese interne markt

In Nederland zien 6 inspecties toe op naleving van de Europese eisen aan producten:

Inspecties houden vooral toezicht op producten die risico’s met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld voor veiligheid, gezondheid of milieu. Ook producten waarbij vaak afwijkingen worden gevonden, krijgen extra aandacht. Daarnaast komen inspecties in actie na klachten van consumenten of bedrijven over een product. Of na de melding van een inspectie uit een andere lidstaat van de Europese Unie.

Maatregelen inspecties

Als een product niet aan de regels voldoet, kan de inspectie maatregelen nemen. De fabrikant, importeur of distributeur moet dan bijvoorbeeld het product aanpassen. Of van de markt halen. Ernstige overtredingen kunnen tot strafvervolging leiden. Zo bestrijden de inspecties ook oneerlijke concurrentie door bedrijven die de regels overtreden aan te pakken.

Inspecties kunnen ook samenwerken met de douane, zodat de douane producten tegenhoudt die niet aan de regels voldoen.

Evaluatie toezicht producten

Om de 4 jaar evalueren de EU-landen hun toezicht op producten. Het laatste Nederlandse evaluatierapport is van oktober 2014.