Eerste concept Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft op 28 maart 2022 een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn bijna veertig plannen voor hervormingen en investeringen opgenomen. Op basis van de inbreng van de Tweede Kamer, de consultatie van de belanghebbenden, en de dialoog met de Europese Commissie zal er de komende maanden gewerkt worden aan het opstellen van een finaal plan.

De EU-landen werden het in 2020 eens over een coronaherstelfonds van 750 miljard euro. De EU helpt met dit geld landen bij het herstel van hun economie na de coronacrisis, door de verstrekking van leningen en subsidies. EU-landen kunnen aanspraak maken op het geld door plannen op te stellen en uit te voeren waarmee zij hun economieën sterker en weerbaarder maken. Minstens 37% van de uitgaven wordt besteed aan klimaat gerelateerde investeringen en minstens 20% zal bijdragen aan de digitale transitie in Europa. Ook moeten de plannen aansluiten op de land specifieke aanbevelingen die alle EU landen in 2019 en 2020 hebben ontvangen in het kader van het Europees Semester.

Ambitieuze basis

Het Nederlandse conceptplan bestaat uit 39 maatregelen, waarvan 23 investeringen en 16 hervormingen. De focus van de plannen ligt onder meer op klimaat, digitalisering, volkshuisvesting, kansengelijkheid, en de arbeidsmarkt. Ook wordt geïnvesteerd in de zorg en de aanpak van witwassen en belastingontduiking. Volgens minister Kaag (Financiën) leggen de voorstellen een stevige basis voor een ambitieus Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan.

“De voorstellen in de eerste versie van het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan gaan over veel onderwerpen. Dit betekent dat we een breed palet aan hervormingen doorvoeren dat ons land sterker maakt. Tegelijkertijd investeren we in een duurzame en digitale toekomst. Beide dragen bij aan een sterke en veerkrachtige Nederlandse samenleving.”

Dialoog

Alle voorstellen samen tellen op tot een hoger bedrag dan waar Nederland aanspraak op kan maken. Op basis van de inbreng van de Tweede Kamer, de consultatie van de belanghebbenden, en de dialoog met de Europese Commissie zal er de komende maanden gewerkt worden aan het opstellen van een finaal plan. Het streven is om dit in juni 2022 aan de Tweede Kamer te presenteren.