Vervolgmeting apparatuurgebruik en 0-meting helmdracht fietsers 2023

Rapport van NDC-Nederland (Nationwide Data Collection) en Goudappel met resultaten van de straatmeting naar apparatuurgebruik op de fiets en helmdracht op de fiets.

Vervolgmeting apparatuurgebruik en 0-meting helmdracht fietsers 2023