Rapport Fietsparkeervoorzieningen in woongebouwen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Het rapport beschrijft aan de hand van vier cases hoe fietsparkeren geregeld kan worden bij nieuwe binnenstedelijke woningbouwlocaties. Ook geeft het inzicht in wat de baten en lasten van fietsparkeren zijn voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de woonlocaties.

Rapport Fietsparkeervoorzieningen in woongebouwen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling