Rapportage Actualisatie MKBA Fiets

Het rapport ‘Actualisatie MKBA Fiets 2023’ geeft de actuele waarderingskentallen voor het opstellen van een MKBA voor fietsprojecten.

Rapportage Actualisatie MKBA Fiets