Snelfietsroutes en fietsenstallingen

Het kabinet wil met meer snelfietsroutes en fietsenstallingen het fietsgebruik stimuleren.

100 miljoen euro

Het kabinet stelt vanuit het regeerakkoord 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en aanpassingen van snelfietsroutes (26 miljoen euro) en fietsenstallingen (74 miljoen euro). In totaal investeert de overheid 345 miljoen euro. Ook provincies en gemeenten dragen hieraan bij.

Snelfietsroutes

Snelfietsroutes zijn extra brede fietspaden met zo weinig mogelijk kruisingen, stoplichten of paaltjes. Op deze routes kunnen fietsers grote afstanden afleggen, vaak tussen twee steden. Voorbeelden zijn de snelfietsroutes tussen Breda en Tilburg, Amersfoort en Utrecht en tussen Assen en Groningen.

Fietsenstallingen

Ook fietsenstallingen zijn belangrijk voor een goede  aansluiting op het openbaar vervoer. Zo worden fietsstallingen slimmer ingericht en komen er meer plekken. Er komen 4 nieuwe fietsstallingen bij de volgende stations:

  • Amsterdam Centraal (IJ-zijde, 4.000 plekken); 
  • Amsterdam Bijlmer Arena (1.850 plekken); 
  • Heerlen (1.000 plekken); 
  • Rotterdam Alexander (1.000 plekken). 

Met de uitbreiding van 53 bestaande fietsstallingen komen er in totaal zo’n 25.000 plekken bij.

Overzichtskaart extra snelfietsroutes en fietsenstallingen

Vergroot afbeelding
Kaart van Nederland met (mogelijke) realisatie extra fietsenstalling en aanleg snelfietsroutes.