Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij NnavV en NvW Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij NnavV en NvW Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars