Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2024