Beslisnota bij beantwoording SO Eurogroep en Ecofin 15 en 16 januari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording SO Eurogroep en Ecofin 15 en 16 januari 2024