De Europese kapitaalmarktunie

Door de afspraken in de EU krijgen bedrijven makkelijker financiering buiten Nederland. Dat gebeurt op de Europese kapitaalmarkt. Daar komen vraag naar en aanbod van financiering bij elkaar.

Overal in de Europese Unie beleggen en investeren

De kapitaalmarktunie maakt het makkelijker om te beleggen in andere EU-landen. Dit zorgt voor meer economische groei, meer banen en een stabiele economie die tegen een stootje kan. De regels om te investeren en beleggen in de verschillende Europese landen verschillen nog veel van elkaar. De landen in de EU willen dit oplossen door de Europese kapitaalmarktunie te versterken.

Kapitaalmarktunie

Stel je bent KBR en je wilt investeren. Daarvoor heb je geld nodig en dan ga je ongetwijfeld naar een bank om de hoek. En niet naar een investeerder in bijvoorbeeld Oostenrijk, terwijl dat wel kan. De Europese Unie zorgt namelijk voor vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal. Dat houdt in dat je: makkelijk kunt reizen tussen de EU landen, spullen in een ander land kunt verkopen zonder extra kosten aan de grens te maken en dat je in een ander land terecht kunt voor de financiering van je investering. Maar dat laatste gebeurt nog niet echt.

Als kleine en middelgrote bedrijven in Europa geld nodig hebben, gaan ze eigenlijk altijd naar banken in hun eigen land. En als je wilt investeren of beleggen in een buitenlandse onderneming, loop je vaak tegen een hoop problemen aan. Dit komt vooral omdat de regels voor investeringen in verschillende Europese landen nog erg van elkaar verschillen. Dat zorgt niet alleen voor extra moeilijkheden om te investeren, maar ook voor extra kosten. En ook remt het de economische groei en kan het tot problemen leiden wanneer het economisch slechter gaat.

Stel, Nederland zit in een economische dip terwijl Oostenrijkse bedrijven hard groeien en staan te springen om te investeren. Als jij dan geld wilt stoppen in zo'n Oostenrijks bedrijf, is dat door de verschillende regels vaak lastig. En door de hoge kosten ook wel minder aantrekkelijk. Tegelijkertijd zouden Oostenrijkse investeerders misschien maar wat graag hun geld willen investeren in onze economie. Ook dat gebeurt door de verschillen in regels tussen de EU landen vaak nog niet.

Het resultaat? In Oostenrijk staken de investeringen, in Nederland gebeurt niets en de Europese economie groeit langzamer. Dit noemen we ook wel de belemmeringen in de Europese kapitaalmarkten. Om daar iets aan te doen presenteerde de Europese Commissie onlangs een actieplan. Dat actieplan moet ervoor zorgen dat: spaarders en beleggers makkelijker in het buitenland kunnen beleggen. Kleine en middelgrote bedrijven buiten de banken om makkelijker aan kapitaal kunnen komen voor belangrijke investeringen. Het makkelijker wordt om extra te investeren in de economie en er dus meer economische groei is. En dat landen met economische groei kunnen investeren in andere landen waar beide landen van profiteren. Maar dat gaat niet over één nacht ijs.

De komende maanden worden deze plannen verder besproken en worden de eerste stappen gezet naar een sterkere Europese kapitaalmarkt. En in de komende jaren worden deze plannen dan verder uitgewerkt. Het Nederlandse kabinet ondersteunt de stappen die dit mogelijk maken. Meer weten? Volg dan de kanalen van het ministerie van Financiën om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Kabinet steunt Europese kapitaalmarktunie

Het kabinet steunt stappen die een Europese kapitaalmarktunie mogelijk maken. Nederland heeft in 2019 samen met Frankrijk en Duitsland de mogelijkheden voor een sterkere kapitaalmarktunie laten onderzoeken. Daarbij vindt het kabinet 3 dingen het belangrijkst:

 • de kapitaalmarkten beter op elkaar laten aansluiten zodat bedrijven makkelijker in andere landen terecht kunnen voor financiering;
 • mkb-bedrijven meer mogelijkheden geven voor financiering als andere keuze voor bankleningen;
 • consumenten betere mogelijkheden bieden om veilig geld te sparen en te beleggen in de EU.

Nederland vraagt extra aandacht voor:

 • de bescherming van consumenten; 
 • duurzaamheid; 
 • en de rol van bedrijven die techniek inzetten voor financiële diensten (digitalisering).

Doelen Europese Kapitaalmarktunie

De Europese Commissie bracht op 24 september 2020 een plan uit om de Europese kapitaalmarktunie verder te ontwikkelen. In dat plan staan 3 doelen:

 • De economie herstellen door te zorgen dat Europese bedrijven beter toegang krijgen tot financiering.
 • Zorgen voor meer veiligheid voor mensen om in de hele EU te sparen en te beleggen voor de langere termijn.
 • Nationale kapitaalmarkten samenvoegen tot een echte interne markt.

De Europese Commissie heeft 16 maatregelen opgeschreven om deze doelen te bereiken. De Europese Commissie werkt deze acties de komende jaren verder uit. Enkele acties die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven zijn:

 • gegevens over bedrijven beter vindbaar maken voor investeerders;
 • grote investeerders meer mogelijkheden bieden om bedrijven te financieren (bijvoorbeeld verzekeraars);
 • onderzoeken of banken een mkb’er kunnen doorverwijzen naar andere investeerders als zij geen lening kunnen geven;
 • de regels voor investeren in het buitenland voorspelbaarder te maken (bijvoorbeeld wanneer een bedrijf failliet gaat);
 • en versterking van het Europese toezicht op de kapitaalmarkten.

Voor consumenten neemt de Europese Commissie actie om:

 • de financiële vaardigheden van mensen te verbeteren door onderwijs;
 • te zorgen voor duidelijkere informatie en beter advies over beleggingen;
 • mensen in Europa gemakkelijker toegang te geven tot informatie over hun eigen pensioen.