Regeling omwisseling Oekraïense bankbiljetten

Ontheemden uit Oekraïne in Nederland kunnen binnenkort Oekraïense hryvnia omwisselen in euro’s. Het kabinet stelt hiervoor een regeling op die op korte termijn in werking treedt. Het gaat om een eenmalige mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310) per persoon. Bij de omwisseling worden geen transactiekosten in rekening gebracht. De regeling gaat in eerste instantie gelden voor drie maanden.

Tot 9 december 2022 konden vluchtelingen uit Oekraine hun geld inwisselen in euro's. De regeling is beeïndigd.

Europees voorstel

Oekraïners die hun land zijn ontvlucht hebben vaak contant geld meegenomen. In veel Europese landen, waaronder Nederland, is het op dit moment niet mogelijk dit geld om te wisselen voor euro’s. De Europese Commissie deed daarom een voorstel op basis waarvan in EU-lidstaten Oekraïense valuta kunnen worden omgewisseld tegen de wisselkoers die is vastgesteld door de Oekraïense centrale bank. De EU-lidstaten hebben hier in april mee ingestemd.

Uitwerking

Het Nederlandse kabinet is met de uitwerking aan de slag. Daarvoor is een bedrag van maximaal € 23,7 miljoen gereserveerd. Dat bedrag is gebaseerd op de inschatting dat maximaal 75.000 Oekraïners hiervan gebruik willen maken. Het kabinet is ook in gesprek met een gespecialiseerde partij waar Oekraïners hun geld kunnen omruilen. De Nederlandsche Bank koopt daarna de valuta op en zal, zodra de situatie het toestaat, dit weer omwisselen bij de nationale centrale bank van Oekraïne.

Visuals sociale media voor gemeenten