Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën.

Op 23 juni 2022 heeft het ministerie van Financiën het jaarverslag 2021 gepubliceerd van het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën.

Het Kiesgroepprogramma is een programma voor technische samenwerking met de zogeheten kiesgroeplanden. Dit zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het IMF, de Wereldbank en de EBRD zoals bijvoorbeeld Moldavië, Oekraïne, en Roemenië. Met dit programma wil Nederland een bijdrage leveren aan belangrijke hervormingen in deze landen op het gebied van openbare financiën.

In 2021 heeft het kiesgroepprogramma een vol programma kunnen aanbieden. Er waren trainingen en webinars over belastingen, digitale begroting, financieel beheer, green bonds en staatsdeelnemingen. Naast medewerkers van het ministerie is daaraan bijgedragen door partners als het CBS, de Algemene Rekenkamer, de OESO en het Center of Excellence in Finance in Slovenië.

Het jaarverslag van het Nederlandse kiesgroepprogramma vindt u hier