Von der Leyen bezoekt Nederland voor Herstel- en Veerkrachtplan

Vandaag overhandigde de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan minister-president Rutte en minister van Financiën Kaag het positieve besluit van de Europese Commissie over het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Dit plan heeft Nederland opgesteld om aanspraak te kunnen maken op geld dat voor Nederland is gereserveerd in het Europese coronaherstelfonds.

Het Nederlandse Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) richt zich op thema’s die voor het kabinet van zwaarwegend belang zijn, zoals volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook wordt via het HVP verder geïnvesteerd in digitalisering, onderwijs en zorg.

In het plan zet Nederland ook vol in op de energietransitie. Bijna de helft van de investeringen draagt bij aan een groene economie. 35% van de investeringen draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van REPowerEU waarmee de Europese economie duurzamer, en minder afhankelijk van Russische fossiele brandstoffen moet worden.

Op 8 juli 2022 heeft het kabinet het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) formeel ingediend bij de Europese Commissie. Het plan telt 49 maatregelen, waarvan 21 hervormingen en 28 investeringsplannen. Het plan is tot stand gekomen door goede samenwerking tussen de vakdepartementen en uitvoeringsorganisaties, en de betrokkenheid van medeoverheden, sociale partners en genderorganisaties.

Het overleg van de Europese ministers van Financiën in de EU (de Ecofinraad) heeft nu één maand de tijd om het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie goed te keuren.