Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking van de energie-intensiteit voor de Tegemoetkoming Energiekosten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking van de energie-intensiteit voor de Tegemoetkoming Energiekosten (PDF | 1 pagina | 100 kB)