Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken Financieel-economische effecten Fit for 55-pakket

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken Financieel-economische effecten Fit for 55-pakket (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)