Antwoorden op Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting gasopslag Bergermeer

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de 3e incidentele suppletoire begroting over de gasopslag Bergermeer. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting gasopslag Bergermeer (PDF | 6 pagina's | 267 KB)