Update gasleveringszekerheid 18 - 4 november 2022

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 4 november 2022. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn goed gevuld voor de winter. Grijpskerk wordt gespoeld, waardoor de vulling daalt.
  • De gasprijs fluctueert sterk; de trend is dalend, maar de prijs is nog steeds hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 1 november 2022. 

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 2 november 2022.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 2 november 2022. 

Aanvoer tussen 6 oktober en 2 november in 2019-2021 en 2022

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari en 2 november 2022 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten de komende winter doorkomt.
  • De vulgraad van de gasopslagen is iets gedaald, omdat Grijpskerk wordt gespoeld. De komende wintermaanden zal de vulgraad lage worden door gebruik van gas uit de opslagen.
  • Gasverbruik in Nederland en gasaanvoer naar Europa liggen op een lager niveau dan voorgaande jaren.
  • De gasprijs fluctueert; de trend is dalend, maar de prijs is nog hoog.
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt dagelijks vanuit de gassector gedetailleerde informatie over gasleveringen.