Internationale Fiscale Benchmark - Investeringen in exploratie en winning van aardgas op zee

Rapport over hoe het investeringsklimaat voor gaswinning op de Noordzee zich verhoudt tot de landen om ons heen waar ook gaswinning plaatsvindt.

Internationale Fiscale Benchmark - Investeringen in exploratie en winning van aardgas op zee