Toelichting Internationale Fiscale Benchmark

Toelichting bij het rapport over hoe het investeringsklimaat voor gaswinning op de Noordzee zich verhoudt tot de landen om ons heen waar ook gaswinning plaatsvindt.

Toelichting Internationale Fiscale Benchmark