Kabinet werkt aan leveringszekerheid gas voor winter volgend jaar

Om de volgende winter voldoende gas te hebben, werkt het kabinet aan de voorbereiding voor het vullen van de gasopslagen. Het vuldoel voor de winter van 2023 – 2024 is minimaal 90%, conform Europese afspraken. Dit is goed voor ongeveer een derde van het nationaal verbruik, maar wordt ook gebruikt door andere Europese landen. EBN krijgt ook volgend jaar de opdracht om gasopslag ‘Bergermeer’ gedeeltelijk te vullen. Én zij krijgen de opdracht om gas, dat zij dit jaar heeft opgeslagen in Bergermeer, te laten zitten tot het eerste kwartaal 2024. Zo blijft er meer gas in voorraad en hoeft er minder te worden bijgevuld.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Met 93% gevulde gasopslagen is het vuldoel dit jaar ruimschoots gehaald. Mede als gevolg van de goed gevulde opslagen in Europa, is er meer rust gekomen op de onrustige gasmarkt. Ook hebben we veel gas bespaard. Als gevolg van de hoge gasprijs en extra energie efficiëntie is ons verbruik met een kwart afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit jaar heeft aangetoond dat we energiezekerheid niet voor lief kunnen nemen. Ook volgend jaar blijft het lastig om voldoende gas tegen acceptabele prijzen aan te trekken. Daarom is het belangrijk snel duidelijkheid te geven aan de markt, een plan te hebben en de geleerde lessen van dit jaar zorgvuldig toe te passen, zoals gespreid en gecoördineerd inkopen met Europese landen.”

Het kabinet kiest ervoor om net als afgelopen jaar een combinatie aan maatregelen toe te passen. Waaronder het opbouwen van een gasvoorraad, subsidies en opdracht aan EBN om de opslagen te vullen. EBN krijgt de opdracht om gasopslag ‘Bergermeer’ te vullen tot 15-20 TWh voor zover de markt dit niet doet. Hiervoor wordt zo’n 520,5 miljoen euro gereserveerd. Ook wordt EBN gevraagd om zo’n 7 TWh te laten zitten in de opslagen tot het eerste kwartaal van 2024 en daarvoor in de plaats ander gas aan te kopen. Daarnaast wordt een subsidiemaatregel verkend voor gasopslag ‘Bergermeer’ waarmee het risico van een negatieve spread voor de vullende partijen wordt afgedekt (de ‘spread’ is het verschil tussen in- en (potentiële) verkoop). Dit jaar was er ook een soortgelijke maatregel maar heeft het geen geld gekost vanwege de positieve spread. Voor Nederlands grootste opslag ‘Norg’ vindt nog overleg plaats hoe de opslag verder gevuld kan worden, bovenop de bestaande afspraken.

De importcapaciteit voor LNG is dit jaar verdubbeld van 120 naar 240 TWh/jaar door de opening van de Eems Energy Terminal (EET) in de Eemshaven en door uitbreiding van de GATE-terminal in Rotterdam. EET heeft de ruimte om nog verder uit te breiden (tot maximaal 90 tot 100 TWh/jaar) door verbetering van de processen. Ook GATE werkt aan een verdere uitbreiding van 160 naar 200 TWh/jaar vanaf 2026. Daarnaast wordt gekeken naar twee initiatieven om vanaf 2024 nieuwe LNG-terminals in Nederland te realiseren. Voor import, van onder meer LNG, werkt Nederland in EU-verband samen aan een actieplan voor gezamenlijke inkoop. Daarbij wordt ook gekeken naar meer lange termijn contracten om gasvolumes voor een langere periode zeker te stellen voor Europa.