Nieuwe subsidieregeling voor vullen gasopslag Bergermeer

Het kabinet wil dat de gasopslagen in Nederland dit voorjaar opnieuw gemiddeld voor minimaal 90% gevuld worden. Dat is belangrijk om goed voorbereid te zijn voor de volgende winter.  Daarom kondigt het kabinet opnieuw een subsidieregeling aan om gasopslag Bergermeer te vullen. Dat is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa.

Afgelopen zomer was het vullen van de gasopslagen niet aantrekkelijk voor marktpartijen. De gasprijs was in de zomer, als de gasopslagen doorgaans gevuld worden, in tegenstelling tot voorgaande jaren hoger dan de gasprijs in de winter. De extreem hoge gasprijs maakte het opslaan van gas bovendien financieel risicovol. Hoewel de omstandigheden dit jaar door goed gevulde opslagen en een minder hoge gasprijs gunstiger zijn dan vorig jaar, blijft het onzeker hoe de Europese gasmarkt zich ontwikkelt. Daarom kondigt het kabinet voor dit jaar opnieuw een regeling aan voor het vullen van gasopslag Bergermeer.

Subsidieregeling

De regeling bestaat uit een garantie voor het afdekken van prijsrisico’s (het verschil tussen de zomer- en winterprijzen) en uit een vergoeding voor operationele kosten (de ‘afslag’). Bedrijven concurreren bij de aanvraag met elkaar. Hoe lager de gevraagde steun, hoe groter de kans dat het bedrijf in aanmerking komt. Om de regeling voldoende competitief te maken, biedt het kabinet subsidie voor de opslag van 11,8 terawattuur (TWh) gas. Dat is helft van de capaciteit die, naast het deel dat staatsbedrijf EBN vult, nodig is om het vuldoel van 90% te halen. 

De kosten zijn geraamd op maximaal 240 miljoen euro. Dit bedrag kan, afhankelijk van de ontwikkeling van de ‘zomer-winter spread’ (het verschil tussen de zomer- en winterprijzen voor gas), lager uitvallen. Als de winterprijzen hoger zijn dan de zomerprijzen (een positieve spread), zijn er net als vorig jaar vrijwel geen kosten. Het is bedoeling dat gebruikers van het Nederlandse gastransportnet in binnen- en buitenland de eventuele kosten gaan betalen. Het kabinet werkt hiervoor een heffing uit.

De regeling is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie. Het doel is dat de regeling uiterlijk eind april van start gaat.  

Vullen Bergermeer door EBN

Het kabinet kiest ervoor om net als afgelopen jaar een combinatie aan maatregelen toe te passen om gasopslag Bergermeer te vullen. Zo heeft EBN de opdracht gekregen om gasopslag Bergermeer te vullen tot 20 TWh voor zover marktpartijen dit niet doen. EBN is daarbij gevraagd om zo’n 7 TWh van het gas wat EBN nu al in gasopslag Bergermeer heeft zitten aan te houden tot het eerste kwartaal van 2024. In plaats daarvan koopt EBN ander gas in om aan de vraag te voldoen. Hiervoor is zo’n 520,5 miljoen euro gereserveerd. De daadwerkelijke kosten zijn met name afhankelijk van de zomer-winterspread.