Modelversies publieke SDRA Groningen

De seismische dreigings- en risicoanalyse (publieke SDRA Groningen) zal dit jaar voor het eerst door TNO worden uitgevoerd. Onder de vlag van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) heeft TNO een publiek model ontwikkeld. Eerder is de modelketen van TNO op diverse aspecten gevalideerd. De positieve resultaten hiervan bevestigen de hoge kwaliteit van de publieke SDRA Groningen (KEM-studie).

Om te komen tot een keuze voor de modelcomponenten voor de SDRA 2021, heeft EZK een zorgvuldig proces ingericht en gevolgd. Op 9 oktober 2020 heeft TNO een technisch statusrapport opgeleverd waarin een voorstel is opgenomen voor de te gebruiken modelversies en modelparameters voor de publieke SDRA Groningen 2021 (document 1). SodM is gevraagd om te beoordelen welke versies van de modelcomponenten geschikt zijn om te gebruiken voor de uit te voeren dreigings- en risicoanalyse voor gasjaar 2021-2022 (document 2 en 3). Daarvoor zijn leden van het wetenschappelijk panel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw geconsulteerd (document 4). In de verwachtingenbrief heeft de minister van EZK aangegeven welke keuzes voor de modelcomponenten worden gebruikt voor de publieke SDRA Groningen 2021 (document 5).