Rapportage Groningengasveld artikel 52h Mijnbouwwet gasjaar 2021-2022

In artikel 52h van de Mijnbouwwet staat dat de NAM verplicht is om binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage aan de staatssecretaris en de inspecteurgeneraal der mijnen te sturen.

Rapportage Groningengasveld artikel 52h Mijnbouwwet gasjaar 2021-2022 (PDF | 17 pagina's | 1,1 MB)